Svet je lep kada sanjamo.
..!

..!

Prava žena može sve sama uraditi, ali pravi muškarac nikada neće dopustiti da bude sama u svemu.